Prijateljica smanjenje grudi ozbiljno požalila

Imam prijateljicu koja je čitav život imala problema sa prevelikim grudima i prije nekog vremena odlučila se na smanjenje grudi kako bi svoje muke privela konačno ka kraju.

Kao ozbiljna odrasla žena, dobro se pripremila i istražila sve moguće i nemoguće pozitivne i negativne stvari koje smanjenje grudi povlači za sobom, kao i sva mjesta gdje, kako i pod kojim uvjetima je najbolje obaviti taj zahvat.

Dakle, domaću zadaću je odradila…pripremila se na sve na što se mogla pripremiti i na kraju obavila smanjenje grudi koje je toliko planirala i priželjkivala.

Ali na sve ono što je uslijedilo nakon zahvata, sada mi otvoreno kaže, nitko se nije mogao realno pripremiti. Naime, moja prijateljica trenutno ima ozbiljnih psihičkih problema koje je obavljeno smanjenje grudi ostavilo iza sebe. I sama kaže da ovo stanje uma nikako nije očekivala, pogotovo što je priželjkivala i planirala sve do posljednje sitnice vezano za ovu operaciju.

Prve probleme donijeli su ozbiljni postoperativni bolovi koje ni razni medikamenti nisu spriječili. Nakon tih bolova, koji su normalni i bili za očekivati, problem se dodatno javio zbog upale lijeve dojke jer je došlo do nenadanih komplikacija tijekom oporavka. Ono što nitko nije očekivao bilo je problematično finalno zarastanje rane što je na kraju rezultiralo ožiljkom na rezu koji se sada više nikako ne može sanirati. Time je njeno planirano smanjenje grudi dobilo sasvim novu dimenziju.

Ono što je trebalo biti pozitivno i donijeti niz prednosti kao što su manje lijepe grudi i olakšanje tereta, donijelo je na kraju pitanja o ispravnosti odluke i ozbiljno depresivno stanje. Prijateljica kaže da neprestano gleda svoje „unakažene grudi“, kako ih sada zove, i neprestano razmišlja: što je to meni trebalo???

Sada su se fizički problemi koje je smanjenje grudi trebalo riješiti pretočili u ozbiljne psihičke probleme koji su za nju u konačnici gori. Na primjeru nje vidim kako moramo biti jako oprezni glede svake odluke u našim životima.